Ledenvergadering


UITNODIGING

Ledenvergadering Oranjevereniging Zalk op maandag 26 januari 2015

Aanvang 20.00 uur in “De Hoge Brink” aan de Broeksteeg

Agenda:

1) opening

2) notulen 27 januari 2014

3) jaarverslag

4) ingekomen stukken

5) verslag kascommissie

6) financieel verslag

7) benoeming nieuwe kascommissie

pauze

8) bestuursverkiezing:

  • Wim Buter – herkiesbaar
  • Mischa Tiele  - herkiesbaar
  • Pascale Wielink – herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen hun brief, voorzien met de namen en handtekeningen van 10 ondersteuners, inleveren bij het secretariaat vóór 23 januari 2015.

9) bestuursmededelingen

  • contributieverhoging
  • onveilige situaties tijdens optocht Koningsdag

10) rondvraag

11) sluiting

 

Secretariaat:

H.C. Buter-Eikelboom, Van Dijksweg 70, 8276 BG Zalk

 

Reacties op dit onderwerp zijn gesloten.